rudhen cijfers

Over Cijfers

         Cijfers gaat over het oplossen van een rekenkundige som door middel van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gegeven getallen. Niet alle zes getallen zijn persé nodig voor een oplossing, en een som is ook niet altijd oplosbaar. Als je solo speelt dan geeft de computer de best mogelijke oplossing nadat je je zet gezet gedaan hebt. Als je met een tegenstander speelt dan wint diegene die het dichtst bij de oplossing komt. Bij gelijke stand is er geen winnaar.
        

Tussenresultaten

         Cijfers heeft de mogelijkheid om tussenresultaten op te slaan (STO) op de zoektocht naar de perfecte oplossing. Deze tussenresultaten zijn ook weer heroproepbaar (RCL).
        

Notificaties

         Bij het spelen tegen een speler-op-afstand, vindt de communicatie plaats op basis van Instant Notification. Dit mechanisme is hetzelfde als ook wordt gebruik bij het zenden en ontvangen van e-mail. Over het algemeen werkt dit perfect maar soms kan het toch een paar minuten duren voordat de zet aankomt. Dit ligt aan de drukte in het netwerk en ligt buiten onze invloedsfeer. We vragen hiervoor begrip.
        

Beeindigen

         Het spel eindigt wanneer beide spelers gezet hebben, een van de spelers vrijwillig opgeeft of een speler niet reageert binnen 48 uur.
    

Download ons via de Google Play storeOordeel zelf en wordt ook een tevreden Cijfers gebruiker.

Voor meer informatie neemt U hier contact met ons op.